Savvusann logo

Savvusanna Vana-Võromaa muusõumiden:

 Mõniste muuseum

Talomuuseumin  saa kaija ja sisse astu kattõ suidsusanna – vanõmb sann om peri 19. aastagasaast ja om õnnõ kaemises, a vahtsõmb sann om sääne, midä ka kütetäs ja sääl mõnikõrd lihhagi suidsutõdas.

Seo sann om peri 19. aastagasaast.

Mõniste muusõumin om ülesputitet sann, peri 20. aastagasaa  algusaost. Edimält oll seo kooliperre sann.

Karilatsi Vabaõhumuuseum

Koolitalo man om savvusann, midä ka vaihtepääl kütetäs.

Dr. Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseum

Lauluesä kodo hoovin om väiku savvusann, kon tohtreherrä sannan käve. Ederuumin om  väiku mõsuküük.

Sannakeres ja laba.

Vana-Võromaa kultuurikoda

Kultuurikua muuseumin om savvusanna makett, väiku näitus ja UNESCO tunnistus, et võrokõisi sannakombõ omma kantu üleilma tähtsäde nimekirja.

Virbitüs-prillega saa ka esi suidsusannan kävvü.