Savvusann logo

Suitsusauna pärimus

Tiidmisi ja kombit sannu ja sannankäümise kotsilõ om ant läbi ao edesi vanõmbilt noorõmbile. Ega sanna minejä piät kinni pedämä tuust kõrrast, miä om inne tedä olnu ja tetä tulõ niiviisi ku om inne tettü. Egän perren võiva olla sanna kotsilõ uma tiidmisõ ja talitamisõ , niisamatõ om egä sann tsipa erisugumanõ.

Kombõ ja uskmisõ võiva ao joosul muutu – midägi vahtsõt tulõ manu, midägi vanast jäedäs är, a om pääasja, miä jääse kõikaig samas. Tuud, midä ja ku pallu om ao joosul tõsõs lännü, saa sis teedä, ku inneskisi aigõ tiidmisi om üles tähendet. Prõllatsid juttõ ja tiidmisi savvusanna kotsilõ om korjatu 2010 ja 2011 aastagal.
Kokkovõtõt kae tast

Aolehen “Uma Leht” ilmunu sannalugusid loe tast.