Savvusann logo

Avaldatud: 30 December, 2022

Võro keele iistkõnõlõja, Mooska sannatalo pernaanõ Veeroja Eda alostas sanna-aastakka uman sannan. Vana-aastaga süäüüsä vasta vahtsõt aastakka oldas perre ni sõproga savvusannan ja vahtsõnõ aastak võedas vasta lõunõ hiitmisega. Alostami vahtsõt aastakka puhta iho ni hengega!

  1. aastaga om pühändet sannalõ, sannakombilõ, sannaga köüdet asjulõ ja inemiisile, kinkalõ om sann meeleperrä.

Sanna-aastaga mõttõ käve vällä aokiränik Sika Rein, iistvõtja om Eesti Maaturismi MTÜ ja takasttoukaja Maaleht. Sannasündmuisi saa kõrralda egäüts ja ku tahat tuust tõisilõ kah teedä anda, panõ uma ettevõtmine sannakallendrihe kirja  kodolehe saunatee.ee pääle. Tuud, miä sanna-aastagal sünnüs saat perrä uuri sama kodolehe päält.

Tahat esi sanna-aastaga asjun kampa lüvvä , võta ühendüst Priksi Eliniga Eesti Maaturismi Ühingust, kirota  e-posti pääle: saunaaasta2023@maaturism.ee

Teedüsse pandsõ kokko

Eichenbaumi Külli