Savvusann logo
Sauna vee viimine

Võromaa suitsusaunakombed UNESCO nimekirja

Avaldatud: 4 December, 2012

Võrokesed valmistavad ette taotlust vana Võromaa suitsusaunakombestiku esitamiseks UNESCO vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja. Suitsusaunakommete UNESCOsse viimise mõte on kogukonnas küpsenud pikemat aega. Viimase paari aasta jooksul […]

Suitsusaunapäev

Seosügüsene suidsusannapäiv tulõ märdikuun Ruusal

Avaldatud: 23 October, 2012

Märdikuu 22 pääväl (22.11.2012) tulõ Räpinä kihlkunnan Ruusa rahvamajan savvusannapäiv. Alostadas kell 11 tsõõriklavvaga, kon naadas ütenkuun kaema ja arotama UNESCOle tettävät taotlust suidsusannakombidõ esitamises […]

Lühifilm vana Võromaa suitsusaunakommetest

Valmis sai film vana Võromaa savvusannast

Avaldatud: 17 October, 2012

Põimukuu algusen sai valmis  suidsusannafilmi  DVD. Film kõnõlõs savvusannust ja sannakombist Eestimaa lõunõhummogu jaon vanal Võromaal. Savvusann om taa kandi rahva elon tähtsä kotus, kon […]

Karilatsi muuseum

Karilatsi muuseumin om hainakuu viimätsel puulpääväl suidsusannapäiv

Avaldatud: 17 October, 2012

Põlvamaa Talorahvamuuseum Karilatsin kuts rahvast puulpäävä, hainakuu 28. pääväl kellä 11-15 kaema ja opma, kuis tetäs suidsusanna ahju. Muuseumi suidsusanna aho eloaig om läbi, ahi […]

Haanja Smoke Sauna Week

Haanimaa uut huvilisi suidsusanna

Avaldatud: 17 October, 2012

Haanimaa om üts esimuudu nukakõnõ Eestimaal, kon suidsusann om inemiisi egäpäävätsen elotsõõrin tähtsä ja avvu seen. Haanimaa suidsusannu vai savvusannu peremehe omma uhkõ uma sannu […]

Räpinas arutati suitsusaunatava hoidmise tegevusplaane

Räpinän arotedi suidsusannuga köüdet tegemiisi plaanõ ja näüdäti vahtsõt savvusanna-raamatut

Avaldatud: 17 October, 2012

Neläpääväl, lehekuu 17. pääväl tulliRäpinähe Keskkunnamajja kokko inemise Võromaa eri nukkõst arotama mõttit, kuis saanu toeta suidsusannu ja kombidõ edesipüsümist uma kandin. Arotusõ käigin kõnõldi […]

Events history

Savvusanna-raamadu kaejatsi ja tsõõriklaud Räpinän

Avaldatud: 17 October, 2012

Lehekuu 17. pääväl alostusõga kell 15 om Räpinä liinan Põlvamaa Keskkunna-ammõdi majan (Kalevi 1A) vahtsõ savvusanna raamadu vällänäütämine. Värviline, hulga piltega raamat “Mi uma savvusann” […]

Vana suitsusauna teisaldamise õpituba

Sännan opatas kuis vanna savvusanna paigast liiguta

Avaldatud: 17 October, 2012

13. ja 14. aprillil 2012 opatas Sännä Kultuurimõisan huviliisile, kuis palgõst tett vanna suidsusanna tõiste paika viimisõs valla võtta. Katõ pääväga võedas sann vanan paigan […]

Rändnäitus suitsusaunadest

Tahtja saava küssü näitüst savvusannust

Avaldatud: 17 October, 2012

2011. aastagal sai MTÜ Hinokad ja Võro Seltsi VKKF kuuntüün valmis näütüs “Savvusann – mi uma sann”, miä näütäs pilte pääl vana Võromaa ja Setomaa […]

Suitsusaunapäev

Tulõkil om näütüs suidsusannust ja suidsusannapäiv

Avaldatud: 17 October, 2012

Märdikuu 19 pääväl (19.11.2011) peetäs Urvastõn ja Karilatsin savvusannapäivä. Kell 10 naatas pääle Urvastõ Seldsimajan kõnõlõmisõga, midä saiva teedä tinavaasta suvõl Urvastõ kandin sannaperimüst korjanu […]