Savvusann logo
Tamara Habichti uurimusest maailmapärandini

Suidsusann: Habichti Tamara uurmistüüst üleilma tähtsä kultuuriperändüseni

Avaldatud: 8 December, 2016

Suidsusann: Habichti Tamara uurmistüüst üleilma tähtsä kultuuriperändüseni Om asju, mis mi arvaten piät püsümä tulõvide põlvkundõ jaos. Üts sääne asi  om savvusann ja sannakombõ. Jõulukuu […]

Suitsusaun ‒ oli, on ja jääb

Avaldatud: 11 May, 2016

Marianne Leht Lõunaleht, 10 sept 2015 Eestlaste saunatamine algas sajandeid tagasi suitsusaunast, kus õnneks käiakse endiselt. Suitsusaunas ei jäta käimata needki, kel kodus korstnaga saun, […]

Õppepäev lasteaedade keelepesade õpetajatele

Opipäiv Sepä talon latsiaidu keelepessi oppajilõ

Avaldatud: 19 April, 2016

Puulpäävä, 30.04.2016 om Sepa talon Tilgu külän Rõugõ kihlkunnan sannaoppus latsiaidu keelepesäde oppajaile. Alostuses saijas tutvas pererahvaga ja taloga, sepp Reemanni Piitre kõnõlõs talost, sepikuast […]

Smoke Sauna Week

Smoke Sauna Week in Haanja 11.-14. August 2016

Avaldatud: 14 March, 2016

Thursday, the 11th of August 11:00 Workshop of the Smoke sauna intangible heritage in Mooska farm Friday, the 12th of August 11:00 Workshop of the […]

Smoke Sauna Week

Haanimaa suidsusannanätäl 2016

Avaldatud: 14 March, 2016

Timahava om sannanätäl põimukuu tõsel nädälil:  Põimukuu 11. päiv, nelläpäiv  Kell 11 alostas Mooska talon tervüsetarkuisi opipäiv. Sannan proovitas ja pruugitas oppusel teedä saadu tarkust. […]

Traditional Estonian log-building

Traditional Estonian log-building with hand tools

Avaldatud: 22 January, 2016

Come to learn how the archaic log structures were built in old days only with hand tools in April 2016, in Mooste, Estonia. We invite you […]

Traditional Estonian log-building

Palkmaja ehituse oppusel raotas üles palksanna

Avaldatud: 22 January, 2016

Viiepääväne oppus om  7.-11. paastukuul (märts) 2016 Vanaajamaja koolituskeskusen. Seo om mõtõld alostajale, kiä tund puutüüriistu ja taht oppi käsitsi palkmaja ehitüse kuntsi.  Opitas tüütegemise […]

Savvusann – mi uma sann

Välläpanõkis saa küssü savvusannu näütüst

Avaldatud: 19 January, 2016

Näütüse pilte pääl om nätä esisugumaidsi savvusannu üle Vana-Võromaa, jutt kõnõlõs seo kandi sannakombist ja sannahõngu and väiku sannakõnõ. Võromaa suidsusannakombõ om üts kimmäs jago […]