Savvusann logo

Avaldatud: 15 January, 2015

Hino talu suitsusauna kerise rekonstrueerimine

Savvusanna ehitajale vai remontjale või abis ja märgutusõs olla väiku seletüs, kuis käve üte talo savvusanna keresse vahtsõst ülesladumine.

Savvusanna süämes om keres. Keres om seo, miä and egäle sannale esimuudu henge ja hõngu. A kõik midä pruugitas, tuu kulus. Nii tulõ ka sannakerest aigaolt praavita vai hoobis vahtsõst üles ehitä.

Hino talo savvusanna keresse tekk peremiis Kalve Toomas viis aastakka tagasi esi, kuiki es olõ säänest tüüd inne tennü. 2014. aastaga sügüses oll keres uma ao är elänü.

Keresse remondis kutsuti seo kõrd appi sändse tüü asjatundja ja meistri Agu Allikivi. Käealotses oll Gert Reimets, rahvusligu ehitüse üliopilane Viljandi kultuurakadeemiast. Timä pandsõ kirja, kuimuudu käve kerisse remont. Asjaosaliisi lahke loaga saava kõik huviliidse seod lukõ: Hino talu suitsusauna kerise rekonstrueerimine