Savvusann logo

Avaldatud: 24 January, 2017

Pööripäev Mooska suitsusaunas

Mooska talon tettü videoklipp talvitsõ käänüpäävä sannast näütäs Võromaa savvusanna ni vanõmbit sannakombit. Kaija saat seod Visitestonia kodolehe päält: http://www.visitestonia.com/en/why-estonia/winter-solstice

Talistepühis om kätte tulnu aastaga kõge pümmemb aig, a tuudaigu käänd päiv hinnäst jäl pikembä tsõõri pääle käümä.

Võromaal om kõgõ kombõs olnu, et inne pühhi vai tähtsit päivi käüdäs sannan – sõs om hää puhta iho ja hengega vahtsõlõ vasta minna.

Teedüsse pandsõ üles Külli Eichenbaum