Savvusann logo

Avaldatud: 17 October, 2012

Karilatsi muuseum

Põlvamaa Talorahvamuuseum Karilatsin kuts rahvast puulpäävä, hainakuu 28. pääväl kellä 11-15 kaema ja opma, kuis tetäs suidsusanna ahju. Muuseumi suidsusanna aho eloaig om läbi, ahi taht remonti. Tuu tüü võtva puulpäävä ette ahomeistri Jaan ja Paul Pääso, kiä kõnõlõsõ huviliisile ka ummi tiidmisi nii aho ehitämisest ku õigõst kütmisest. Meistri kõnõlõsõ võro keeli. Kiä tund, et tä võro kiilt ei mõista, saa väiku võro keele oppusõ sanna lähiksel Karilatsi vanan koolitarõn.

Karilatsi muuseumin oll minevaasta kolm suidsusannapäivä, ku sann oll ka kütet ja sai sannan kävvü. Seo kõrd sanna ei saa, a või valmis osta sannaseebi järgmise kõrra sannankäügis.

Pääväst kae viil polvatalurahvamuuseum.ee

Opipäivä tugõ Vana Võromaa kultuuriprogramm.