Savvusann logo

Avaldatud: 31 January, 2014

Saunaehitamise praktilised kursused

MTÜ Vanaajamaja kõrraldas tinavaasta (2014) radokuun palkmaja ehitämise kursuse, mille joosul ehidedäs väikut palksanna. Oppus om traditsioonilise ehitüse koolituskeskusen Moostõn 10.-21. 02.

Opma oodõtas noid, kinkal iks puutüüriista käen püsüse ja tahtva oppi käsitsi palkmajja üles raguma.

Tüü tegemise käigin saa selges:

  • kuimuudu puud ehitüses pruugitas
  • määne om vana tava perrä palkehitüs
  • kuimuudu tulõ valli materjali ja tuuga ümbre kävvü
  • palgitüü man tarviligu tüüriista ja näide joonõn hoitminõ
  • palgile vara ragomine
  • esisugumaidsi tappõ tegemine
  • muu ehitüskunsti palkhuunõ tegemise man

Ehitustüüd oppasõ puutüümeistre Andres Uus ja Ragner Lõbu.

Suidsusanna ehitämise oppus om plaanin ka mahlakuu lõpupoolõ, 20.-30. aprillil. Sõs om oppus inglüse keeli, selle et huviliidsi oodõtas vällämaa rahvide hulgast. Sääl oppuse man kõnõldas põhjaligumbalt palkehitüse aoluust, mi paigapäälitsest kultuurist ja ka vannu huunidõ kõrdategemisest.

Värskimb teedüs! Kae seo oppusõ kotsile uudist Lõunalehe võrgulehelt ja ERR teleuudist.

MTÜ-n Vanaajamaja uuritas, hoitas ja opatas Lõunõ-Eesti taloehitüst. Seldsi meistre ja osalise omma jo pikkä aigu – päält viietõist aastaka – esi käünü kaeman ja parandaman palkmajju, esi ehitänü vannu majju perrä vahtsid. Nä om aastidega opanu joba hulgalõ inemiisile nii tiidmisi palkmajju ehitüsest ku ehitustüüd hinnäst. Tan paigapääl peetäs iks õigõs ja hääs asja, mis om esi tettü ja tolle materjal om kah umast luudusest peri. Vanaajamaja meistre talitase just seo mõttõviie ja kohalige kombidõ perrä.