Savvusann logo

Avaldatud: 17 October, 2012

kurikael

2012 aastal olli interneti-päti õigõ jõudsahe tegevusen, jõudsõva är tsurki hulk kodolehti, muugõva ka savvusanna lehe pääle ja säält edesi lätsivä joba Ameeriga suuri panku andmit puistama. Savvusanna edimene kodoleht tull kinni panda ja luvva tävveste vahtsõnõ leht. Edimelt sai taastadus eestikeeline lehe sisu, jõudumüüdä pantas tagasi ka võrokeeline leht.

Prõllane leht om vahtsõ kujondusega, a lukõ saa piä kõkke, miä oll innegi lehe pääl. Manu tulõ inglüsekeeline jago ja pildikotus tetäs vahtsõmba moodu perrä. Leht piäs olõma nüüt kimmämb vasta saisma interneti-pättüisile.

Küsümise ja ettepanõki lehe sisu kotsilõ või saata Külli Eichenbaumile: kylli.eichenbaum@wi.ee