Savvusann logo

Avaldatud: 7 October, 2014

Pokumaa saun

Pokumaa kuts 27.-30. oktoobril Vana Võromaa koolilatsi osa saama suidsusannast – sannaga köüdetu kombist, töiest ja tegemiisist. Üts kõrralik sannankäük käü muidukinõ asja manu. Oodami VI-IX klassi latsi üten oppajaga, a saa iks noorõmbit ja vanõmbit koolilatsi ka punti võtta.

Sanna tegevä Padasoomäe pernaane Kõlleri Mariina ja haanimiis Vodi Alvar. Mariina tege latsiga viil kamma ja ahjuruuga, Alvar vii latsi mõtsa ja kõnõlõs tuust, kuis Võromaal aastatuhandit eletu om. Et sannategu käü võru keelen, saa kuulda ja tähele panda, kas Haani peremiis ja Urvaste pernaane kõnõlõsõ üttemuudu või om Võrumaa egän nukan uma kiil.

Programm nakas pääle kell 12 ja lätt vällä kella 15-16ni.

Üten grupin võinu olla koskil 15 last, päält 20 ei saa mi kuiki vasta võtta. Selle, et kui sann ütskõrd valmis saa, mahus sinna kõrraga 5 inemist ja tahassi, et suurõmb jagu iks kõrraligult vihtu saanu.

Panõ tähele! Sannaliisil tulõ esi üten võtta sannarõõva, mi puult omma mõsuseebi ja viha.

Sannateku latsiga tugõ Vana Võrumaa kultuuriprogramm, egäl grupil tulõ esi manu massa 50 eurot.

Kui sannatahtjit om rohkõmb, tulõ novembrin viil üts sannanätäl. Sis oodami ka täüskasunu inemiisi, rohkõmb teedüst saa www.pokumaa.ee, info@pokumaa.ee või tel 53425054 (Airi Hallik-Konnula).