Savvusann logo

Avaldatud: 11 April, 2018

Rahvusvaheline saunakongress 2018

KÕIK SAUNAHUVILISED ON OODATUD XVII Rahvusvahelisele Sauna Kongressile 7.-10. juunil 2018 “KESKÖÖPÄIKE ja SAUN”

Maailma saunaorganisatsioone ja saunahuvilisi koondav organisatsioon ISA (International Sauna Association) korraldab Rootsi ja Soome piiril, Haparandas ja Tornios koostöös Rootsi Sauna Akadeemiaga (Swedish Sauna Academy) järjekordse, arvult seitsmeteistkümnenda rahvusvahelise saunakongressi. Kõik saunahuvilised on teretulnud osalema. Programm võimaldab valida kongressi töös teemasid vastavalt oma huvile valides sauna ja tervise; sauna ajaloo ja kultuuri või tehnoloogiad saunas ja sauna arhitektuur teemadel toimuvate loengute, seminaride ja töötubade vahel.
Tutvu programmiga

Tutvustav video

Reedel toimuvad pikemad ettekanded, laupäeval saab valida meelepärase 12st erinevast seminarist.
Rohkem infot leiate inglise keeles

Lisaks ettekannetele ja töötubadele toimuvad ekskursioonid, ühised saunas käimised, saunakaupade müügid, ärikohtumised, filmide vaatamine, poster-esitlused, ühised söögiajad ja kohtumised. Liikumine Kukkolaforseni, Haparanda ja Tornio vahel on korraldatud ja sisaldub kongressi osalemistasus. Osalemiseks saab registreeruda kuni 15. maini.

Eelmine samalaadne kongress toimus Leedus, Trakais aastal 2014 ja oli väga põnev, hariv ja palju kontakte loov. 

Trakais rääkis Mooska talu perenaine Eda Veeroja Vana Võromaa suitsusauna vaimsest kultuuripärandist. Nüüd, Tornios on plaanis rääkida suitsusaunas esivanematega suhtlemise kaduvast kombesikust.

Rohkem infot saab Eda Veeroja käest telefonil 5032341 või eda.veeroja@gmail.com