Savvusann logo

Avaldatud: 20 September, 2013

Saun on vaese mehe arst

Sändse päälkiräga päätükk om tinavaasta trüküst tulnu Kõivupuu Marju tettü raamadun “Igal hädal oma arst, igal tõvel ise tohter. Sissevaade Eesti rahvameditsiini”, kirästüs Varrak, 2013.

Sann oll vanõmbal aol maarahva jaos päämine tervüsepraavitamise kotus. Sannan tohtõdedi piäaigu kõiki tervüsehäti, õnnõ haabuga ja nahapalaniguga sanna es minda. Raamadu kokkopandja and lühkü ülekaehusõ innembi pruugitu ja täämbäse päävä kuntsest sannan, man omma inemiste käest eri aigõl korjadu jutu. Seo raamat ei anna juhatuisi üte vai tõse tõvõ tohtõrdamise kotsilõ, a om tiijuhis rahvamedistiini manu.

Loe sannan tohtõrdamise kotsilõ Uma Lehen ilmunu kirotust Savvusann om rahva tohtri (leht nr 274, ilmunu 08.01.2013)