Savvusann logo

Avaldatud: 7 November, 2022

Iinolõva sanna-aastaga avvus om Võro Instituut vällä andnu sainakallendri, mille pildijago ja jutukõsõ kõnõlõsõ tunnõt vai kõnnõväärt sannust. Pilte om Võro liinarahvalõ häste teedä liinasannust, nätä omma mi muuseumõn olõva suidsusanna, man kirän näide aolugu. Muuseõumikogost om vällä otsit ka seo sanna pilt, minkast lauldas Tuulingu Ennu sõnno pääle tettü laulun „Vana sann“. Ärtundmist ja teedäsaamist jakkus kõgõs aastagatsõõris.

Kallõndri aorehkendämise jaon omma är märgitü võrokõisilõ tähtsä pühä ni tähtpäävä, kõik riiklidsõ pühä ja lipupäävä, käänüpäävä ja kuu käümine taiva pääl. Egä kuu lõpun om mõtõlusõs üts võrokeeline umbõtark vai sõs krutskilinõ ütelüs.

Sainakallõndrit saa telli vai osta Vana-Võromaa e-poodist Uma Puut.

Joulukuun saa kallendrit ka osta Võro Instituudin Tartu uulits 48, Võro (tüüpäivildõ kell 9-17).

 

Täpsämb teedüs:

Külli Eichenbaum

kylli.eichenbaum@gmail.com

tel 56611924