Savvusann logo

Avaldatud: 8 December, 2016

Tamara Habichti uurimusest maailmapärandini

Suidsusann: Habichti Tamara uurmistüüst üleilma tähtsä kultuuriperändüseni

Om asju, mis mi arvaten piät püsümä tulõvide põlvkundõ jaos. Üts sääne asi  om savvusann ja sannakombõ.

Jõulukuu 16. pääväl 2016 arotasõ uurja ja praktiku savvusanna perändi ümbre Tarton Eesti Rahva Muuseumin kokko korjuval seminäril „Suidsusann: Habichti Tamara uurmistüüst üleilma tähtsä kultuuriperändüseni“.

Pääle seminÄri, õdagu kellä kuuvvõ paiku läämi Piusa jõõ Ürgoru Puhkekeskuse SUIDSUSANNA http://www.puhkemaja.ee/, söömi ütenkuun õdagust ja kõnõlemi suidsusannast.

Sanna tulõjail pallõmi hindäst teedä anda ildamba 13.12.2016 : Eda Veeroja, +372 5032341, Eda.veeroja@gmail.com

SEMINÄRI KAVA:

9.30 – 10.00 Kogonemine, kohvi.

10.00 – 10.10 Alostus. Tõnis Lukas

10.10 – 10.40 Suidsusann ku vaimline kultuuriperändus. Epp Tamm, Rahvakultuuri Keskus.

10.40 – 11.10 Sann ku luudustiidüsline uurmiseasi. Jaan Habicht

11.10 – 11.40 Savvusann nakkas keressest. Toomas Kalve, Epp Margna, MTÜ Hinokad

11.40 – 12. 10 Savvusanna kombõ aost aigu. Eda Veeroja, Mooska talu.

12.10 – 12.40 Kuis tugõda suidsusanna püsümist Vanal Võromaal? Külli Eichenbaum, Võru Instituut.

12.40 – 13.00 Arotus ja kokkovõtõ.

Täpsämb teedüs:

Rein Kinkar, Eesti Rahva Muuseumi projektijuht

Seminärist osavõtmisõs panõ hinnäst kirja ildamba 13.12.2016 ERM kodolehe päält: http://www.erm.ee/et/events/seminar-suitsusaun