Savvusann logo

Avaldatud: 17 October, 2012

Avatud suitsusaunade päev

Ku hindäl ega ütelgi tutval kah savvusanna olõ-i, sõs tulõ Võromaalõ sanna.

2011. aastagal teivä mitme talo sanna küläliisi jaos “ussõ valla”. Kokkokõneldu päivil saiva huvilidsõ tulla talodehe ja perrerahvaga üten sannan kävvü.

Edimesena kutsõ küläliisi sanna Karilatsi talorahvamuseum. Juulikuu katõl perämädsel puulpääväl võti huviliisi vasta Haanimaa tallõ sanna. Põimukuu perämädsel puulpääväl olli kümmekond sanna vana Võromaa eri nukkõn küläliisile valla.