Savvusann logo

Avaldatud: 6 March, 2014

Smoke sauna days

Suidsusanna-huviliidsõ saava tinavaasta keväje ja suvõl vähämbalt katõst suurõmbast sannasündmusest ossa:

1. lehekuu pääväl (1. mai) om Eesti Vabaõhumuuseumin SUUR SANNAPÄIV JA KEVÄJÄNE LAAT

Vana Võromaa suidsusannakombide avvus ja Eesti sannakombestiku tutvustamises köetas Vabaõhumuuseumin kõiki sannu, mille ahjulõ saa tulõ ala tetä.

Kõnõldas suidsusanna kütmisest, sannankäümise kombist, sannan tohtõrdamisest ja sanna kotusõst mi rahva elotsõõrin. Teedä saa siipest ni vihtust, sanna ehitamisest ja vanal aol sannan elämisest.

Laadult saa osta hääd talokaupa ja eestimaist käsitüüd.

Põimukuu tõsel nädälil om Haanimaal suidusannanätäl. 8.-10. augustil oodõtas küläliisi sannu kaema ja sannan käümä, a ka opitarõde tarkuisist osa saama. Õdagidi saa tsimmanil tandsu lüvvä ja laulda, suvõtarõn peetäs pühäpäivä.

Küsü mano ja anna joba prõlla hindä tulõkist teedä:
Eda Veeroja, tel 503 2341 või e-post: eda.veeroja@gmail.com