Savvusann logo

Avaldatud: 17 October, 2012

Rändnäitus suitsusaunadest

2011. aastagal sai MTÜ Hinokad ja Võro Seltsi VKKF kuuntüün valmis näütüs “Savvusann – mi uma sann”, miä näütäs pilte pääl vana Võromaa ja Setomaa savvusannu ja jutt kõnõlõs seo kandi sannakombist. Näütüse tegemisõs andsõ tukõ Põlvamaa Partnerluskogu LEADER-programmist.

Näütüs panti edimest kõrda vällä 2011. aastaga märdikuun Põlvamaa Talurahvamuuseumin Karilatsin, a näütüst saa kaemisõs vällä säädi ka tõisin paikun.

Näütüse pildi ja jutu omma 25 tahvli pääl, miä omma A3 mõõdun ja noid saa üles riputa. Näütuse man om ka väiku savvusann (mõõdun 66x47x56 cm), midä saa panda lavva pääle. Seod näütüst saa üles panda kas rahvamajja, kuuli, raamadukokko vai mujjalõ paika, kon inemisi inämb käü ja taht näütüst kaija.

Näütüst saava tahtja telli Võro Seltsi VKKF käest, rahha tuu iist ei küsütä. Näütüse transport ja ülespanõk jääs tahtja hoolõs, a keeroline tuu olõ-i. Kokkopantu näitus mahus sõiduautu pääle är ja ülespanõk om kah lihtsä.

Näütüst saa telli tinavaasta keväjes ja sügüses, a oodami joba ka tulõva aasta pääle kirjapanõkit.

Täpsämbalt saa küssü: Külli Eichenbaum, tel 56611924, kylli.eichenbaum@wi.ee