Savvusann logo

Avaldatud: 27 May, 2013

III Haanimaa suidsusanna nätäl

III Haanimaa suidsusanna nätäl  om tinavaasta põimukuu 1.-4. pääväl. Sannapäävä tegemiisist osasaamisõs panõ hinnäst aigsahe kirja!

Nelläpäiv, 1. 08

Kell 10 nakkas Hartsmäe talon 2-pääväline oppus, kuis vanna sanna kõrda tetä

Panõ KIMMÄHE hinnäst kirja!

Kell 12 sannaga köüdet tohterdamine Mooska talon mõtsamoori Karjuse Irje juhatamisel.

Panõ KIMMÄHE hinnäst kirja!

Riidi, 2. 08

jakkus 2-pääväline vana sanna praavitamise oppus Hartsmäe talon.

Kell 14 nakkas 2-3 tunnine käük kohaligen suidsusannun. Kaijas esisugumasi sannu sisest ja välläst haanimehe Näki Silveri juhatusõl.

Kell 19 om tsimmaniõdak Plaani Karjamõisan.

Puulpäiv, 3. 03 – sannapäiv

Sannuhe saava neo, kiä omma kipõmbahe jõudnu hindä ette kirja panda.

Kotussit olõ-i pallo.

Pühapäiv, 4. 08

Kell 11-15 oodõtas rahvast Haani naisi ja miihi Suvõtarrõ Suurõl Munamäel.

Munamäe tornin om nätä kohalige suidsusaunnu pilte näitüs.

Kae päevi KAVVA.

Kirjapanõk: Ivi Rausi, ivirausi@gmail.com

tel +372 511 2280