Savvusann logo

Avaldatud: 19 January, 2016

Savvusann – mi uma sann

Näütüse pilte pääl om nätä esisugumaidsi savvusannu üle Vana-Võromaa, jutt kõnõlõs seo kandi sannakombist ja sannahõngu and väiku sannakõnõ.

Võromaa suidsusannakombõ om üts kimmäs jago eläväst võro kultuurist, midä andas tan iks edesi põlvõst põlvõ. 2014. aastaga märdikuust om Võromaa savvusannakombõ UNESCO üleilma tähtsä kultuuriperändüse nimekirän.

Näütüst saa üles panda latsiaida vai kuuli, rahvamajja vai raamadukokko, seldsi- vai vallamajja.

Näütüs om välän olnu alaten 2011. aastaga sügüsest joba kolmõkümne kuuen eri paigan nii Vana-Võromaal ku mujjal Eestin. Näütüse pandsõva kokko MTÜ Hinokad ja Võro Selts VKKF, tegemisõs andsõ tukõ Põlvamaa Partnerluskogu LEADER-programmist.

Näütüse pildi ja jutu omma 25 tahvli pääl, miä omma A3 mõõdun. Näütüse man om ka väiku savvusann (mõõdun 66x47x56 cm), midä saa panda lavva pääle. Näütüst saava tahtja telli Võro Seltsi VKKF käest, rahha tuu iist ei küsütä. Näütüse hindämanu tuuminõ ja ülespanõk jääs tahtja hoolõs, a keeroline tuu olõ-i. Kokkopantu näütüs mahus sõiduautu pääle är ja välläpanõk om kah lihtsä.

Näütüst saa telli 2016 aastaga sügüses (alaten rehekuust), a kirja võit panda ka pikembält ette.

Täpsämbalt saa küssü: Külli Eichenbaum, tel 56611924, kylli.eichenbaum@wi.ee