Savvusann logo

Avaldatud: 17 October, 2012

Lühifilm vana Võromaa suitsusaunakommetest

Põimukuu algusen sai valmis  suidsusannafilmi  DVD. Film kõnõlõs savvusannust ja sannakombist Eestimaa lõunõhummogu jaon vanal Võromaal. Savvusann om taa kandi rahva elon tähtsä kotus, kon saava puhtas iho ja heng, kon praavitadas tervüst ja mõstas. Savvusann om moodusannust hoobis tõistmuudu, sääl sannan piät mõistma olla ja tiidmä kombit.

Sannafilmi tegemise mõtõ tull võrokõisi kogokunnast. Filmi ülesvõtmisega alostedi  minevaasta jaanipäävä aigu ja aastagatsõõri käüti ligi kümne perre sannu man eri toimõndamiisi üles võtman. Filmin näge nii sanna kütmist ku sannan käümist, juttu om uskmisist ja kombist, muiduki ka sanna ehitämisest. Vanaao sannu pildi ja filmijupi omma peri Eesti Rahva Muuseumist. Film käü 18 minodit ja tuud saa DVD päält kaija kas võro, eesti vai inglüse keeli.

Filmi näüdätäs sügüse joosul mitmal puul vanal Võromaal. Edimest kõrda näüdäti vagivahtsõt filmi Viljandi folgil hainakuu lõpun, põimukuu algul sai filmi nätä ka Haanimaa suidsusannanädälil. Ligembal aol näüdätas seod filmi Kaika suvõülikooli aigu, põimukuu 11. õdagu Harglõn.

Sannafilmi DVD-d  tetti sada tükkü ja nuu jaetas massulda avaligus pruukmisõs. Põimukuu lõpun jõud film ka internetti, tuud saa sõs kaija Eesti vaimlidsõ  kultuuriperändüse nimistün vana Võromaa suidsusannakombidõ man.

Filmi teivä Võro Selts VKKF ja OÜ Avireti ütenkuun Võromaa sannaperridega. Tegeja tennäse viil MTÜ Hinokaid, Vana Võromaa kultuuriprogrammi ja Võro Instituuti. Filmi tegemist tugõsi Võrumaa Partnerluskogo Leader-meetmest.

Täpsämb teedüs:

Külli Eichenbaum, savvusanna kuuntüükogo, tel 56 61 19 24, kylli.eichenbaum@wi.ee