Savvusann logo

Avaldatud: 7 November, 2019

Vana-Võromaa Käsitüü MTÜ om 7.–10. märdikuul Talnan Saku Suurhallin Mardilaadul, näüdätäs ja müvväs savvusannaga köüdet käsitüüd ja saa ka virbitüs-sannan kävvü. Võro keele nädäli puhul kõnõldas võrokõisi esindüsen võro keeli ja saa osta hindäle võrokeelidse sainakallendri.

„Timahavadsõ käsitüüvälläpanõki olõmi kokko säädnü suidsusanna teema pääle. Om jo suidsusann üts võrokõisi uhkusõasi ja üleilma tähtsä kah. Joba aastaga alostusen oll meil sannateemalise käsitüü konkurss, mille käigin sündünü asju näge ni saa osta Talnan Mardilaadul,“ kõneles MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü juhatuse esimiis Oja Vilve.

Laada välläpanõkist löüd esisugumaidsi sannakaupu, näütes vihakohvri, päältsanna verevä suka, pruukmalda kõolehe, sannan sündünü latsõ, sannasõna, a viil mitmasugutsid sannalinnu, seebialossid, vihtu, sannahammid ja eski sannakütmises lepähalgõ. Moodsamba ja ummamuudu asja omma vildist tettü kirivä sannamüts, perseaolune ni kraamikotikõnõ, mille ega komplekt om esimuudu ni viguridsõ võrokeelidse nimega.

Sannatunnõt luu suidsusannahõng ja virbitüsprillega sannankäük, a julgõmba võiva pruuvi eski aktuaalreaalsuse prille.

Kutsumi Talna võrokõisi laadult mi mant läbi astma, selle et Mardilaaduga samal aol käü võro keele nätal ni võrokõisi esindüsest saa tasuta kleepse „Tan või pruuki võro kiilt“. Trükülämmind võrokeelist sannakallendrit saa õkva osta vai hindäle telli Vana-Võromaa e-poodist Uma Puut.

Vana-Võromaa käsitüü ütine välläpanõk om Mardilaadul välän neländat süsküst. Egäaastagane Mardilaat om Eesti käsitüü pääsündmus, kon näüdätas ja müvväs Eesti parõmbat käsitüüd. Mardilaatu kõrraldas Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit.

Vana-Võromaa Käsitüü MTÜ Mardilaadule mineki man olli abis Võro Instituut, Rahvakultuurikeskuse Vana-Võromaa pärimuskultuuri toetus ja Maaeluministeeriumi toetus.

Küsü manu:

Vilve Oja

Tel 554 1999

Vilve.oja@gmail.com