Savvusann logo

Avaldatud: 4 December, 2012

Sauna vee viimine

Võrokesed valmistavad ette taotlust vana Võromaa suitsusaunakombestiku esitamiseks UNESCO vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja.

Suitsusaunakommete UNESCOsse viimise mõte on kogukonnas küpsenud pikemat aega. Viimase paari aasta jooksul on suitsusaunatava tuleviku ja UNESCO teemal toimunud kogukonnas viis avalikku arutelu. Tegemiste käigus on moodustunud erinevate organisatsioonide esindajatest ning aktiivsetest kodanikest koostöökogu, mis on tegelenud tavade elujõulisuse väestamisega ning teinud ettevalmistusi taotluse koostamiseks.

Praeguse ajakava järgi plaanitakse taotlus valmis saada 2013 aasta alguses, et kandideerida 2013 aasta märtsis lõppevas taotlusvoorus. Taotluste läbivaatamine võtab aega poolteist aastat ning vastuse võib saada 2014 aasta lõpus.

Taotluse koostamisega seonduvat arutati tsõõriklavval, mis toimus 22. novembril Ruusal. Margit Siim UNESCO Eesti Rahvuslikust Komisjonist seletas lahti taotluses oodatavat ning kõneles taotluste menetlemise protseduurist. Taotlusi on üle maailma arvukalt, rohkem kui neid ühes voorus läbi vaadata jõutakse. Kuna Eestist on sellesse vooru minemas vaid üks taotlus, siis on lootust, et see pääseb menetlusse.

Tsõõriklaua arutelul analüüsiti ka ohte suitsusaunatavale, mida võib UNESCOga seonduv suurem tähelepanu kaasa tuua. Peamise ohuna võib ette näha kasvavat huviliste hulka, aga kuna saunatava on väga perekeskne, ei ole sellele ligipääs kuigi lihtne. Tähelepanu suunamiseks ja uudishimu rahuldamiseks saab jätkuvalt korraldada hästi läbimõeldud väiksemõõdulisi ettevõtmisi, milles osalema pääsevad vaid tõelised huvilised.

UNESCO esindusnimekirja kaudu tavale suurema tunnustuse ja tähelepanu saamine ei taga iseeenesest tava elujõulisena püsimist. Peamine roll on ikka kogukonnal, kelle hooleks on oma tavade hoidmine ja edasiviimine. Kõige tähtsam on, et pered ikka käiksid laupäeviti üheskoos saunas ja saunade eest hoolt kantakse. Laiema koostööga saab toetada kaudsemalt kommete püsimist. Praeguseks on üksjagu ettevõtmisi käimas:

  • uuritakse suitsusaunaga seotud teadmisi, oskusi ja tavasid, praegust olukorda;
  • koostatud ja välja on antud raamat Võrumaa suitsusaunade ja kombestiku kohta;
  • rändnäitust “Mi uma savvusann” eksponeeritakse vana Võromaa valdade asutustes;
  • koduleht www.savvusann.ee vahendab teavet suitsusaunaga seotud sündmuste ja kombestiku kohta;
  • valminud on suitsusaunatava tutvustav lühifilm “Vana Võromaa savvusann”;
  • toimuvad avatud suitsusaunade päevad ja erinevad õpitoad suitsusaunaga seotud teadmuse ja oskuste jagamiseks.

Tegevuskava edaspidiseks keskendub neljale põhisuunale: tavade püsimist toetavate ettevõtmiste korraldamine, tava tutvustamine, uurimiste jätkamine ning koostöö ettevõtjatega. Vaata tegevuskava.

Suitsusaunakombestiku püsimiseks võrokeste kogukonnas tehtu ning plaanitav on tunnustuse ja heakskiidu saanud Rahvusvaheliselt Saunaseltsilt (International Sauna Society), vaata toetuskirja.

Täiendav info:
Külli Eichenbaum (Võru Instituut), tel 56 61 19 24, kylli.eichenbaum@gmail.com
Eda Veeroja (Mooska talo), tel 5032341, eda.veeroja@gmail.com