Savvusann logo

Avaldatud: 16 July, 2015

Smoke Sauna Week

Põimukuu 6. päiv, nelläpäiv 

Kell 12 jagas Mooska talon ummi tiidmisi suidsusannast Kaasiku Ahto. Jutu kinnitüses om sannankäümine, kon saa kõnõlduid tarkuisi pruuvi ja pruuki. Oppus om 15 eurot. Panõ hinnäst aigsahe kirja!

Põimukuu 7. päiv,  riidi 

Kell 12 oppas ehitüsmeistri Jallai Aivar Ööbiksaare talon palgele vara ragomist ja tappe tegemist. Ööbiksaare ehitüsmeistre (http://www.oobiksaarepalkmajad.ee) omma päält paarikümne aastaga palgest huunit tennü. Tüütarõn kooritas liimeistriga palki, opitas tan kandin pruugitava tapi ja vara ragomist ja passitamist. Kiä taht, saa tetä hindäle tarvildsõ puu-asja kodo ütenvõtmisõs. Oppusõ lõpun om sann.Oppus om 15 eurot. Uma tüüriista võit üten võtta. Panõ hinnäst aigsahe kirja!

Kell 19 om ILOÕDAK Plaksi külä Tuulepesa talon.

Põimukuu 8. päiv, PUULPÄIV, SANNAPÄIV  

Kell 10 tuldas Haani rahvamajja kokko sannajuttõkõnõlama ja sanna filmi kaema. Sannaperre saava tutvas sannalistega. Edesi kütetäs talodõh sanna, tetäs talgotüüd ja käüdäs sannan. Sannapääv on 10 eurot ja hinnäst tulõ kimmäle kirja panda.

Põimukuu 9. päiv,  pühäpäiv  

Kell 11 nakkas Plaanilt Papi talo mant pääle ringisõit Haani kandi talode esisugumaidsi suidsusanno kaemisõs. Sannu manu juhatasõ ja jutujärge hoitva Näki Silver ja Krista. Aigu lätt paar tundi ja sannatsõõr mass 5 eurot, tulõjil pallõmi hindäst teedä anda.

Kell 13 – 15 kutsva Haani naasõ ja mehe rahvast Suurõl Munamäele Suvõtarrõ. Latsõ ja täüsinemise tegevä näputüüd, veerütäse laulu ja mekvä pinoruuga.

Täpsämb teedüs kõiki ettevõtmiisi kotsilõ:

Eda Veeroja telehvon 5032341
Kirja pandmine ja rahaasja: eda.veeroja@gmail.com
https://www.facebook.com/ Haanimaa V SUIDSUSANNA nätäl

Vett, tuld ja sannalõunu või ei keeldä kinkalõgi!