Savvusann logo

Avaldatud: 12 May, 2014

Võrokesed Vabaõhumuuseumis saunapäeval

Edimesel lehekuu pääväl oll Eesti Vabaõhumuuseumin SUUR SANNAPÄIV Vana Võromaa suidsusannakombide avvus.

Suidsusannu küteti muuseumin Pulga ja Jüri-Jaagu taloden. Köstriaseme talo pernaane kütse reheahju ja lõunu sai säältsamast reheahju keresse päält – Läänemaal es olõ taluden eräle sanna, sääl viheldigi rehetarõn. Roosta talo suidsusannan oll ravitsemise oppus ja tervüse-jutte kõnõl Alar Krautman, eesti perimüsmeditsiini asjatundja.

Võromaalt Rõuge kihlkunnast muuseumihe tuudu Sepa talo sanna man moro pääl tutvustiva võrokõsõ ummi suidsusannakombit. Sepä sann kütmist ei kannata, a sanna sai silmädä ja ederuumin sannapingi pääl isten kaia üsäpuutrist filmi Võromaa suidsusannust ni sannakombist.
Välän moro pääl sai huviline pruuvi, kuis ehitüse tüüriista käen püsüse – Ööbiksaare palkmaja meistre Jallai Aivar oll pukke pääle üles säädnü palgi, midä sai liimeistrega koori. Aivar jagasi ka teedüst sanna ehitamise kotsile.
Vällä laudu pääle oll säetü näitüs-müük Võromaa käsitüüliste tettü sanna-kaupust. Maitsa ja osta sai Mooska talo sannan suitsutet lihha. Pillimiis Henrik tõmmas vaihtõpääl lõõtsalugusid, et rahvast Sepä talo mano meelütä.
Keskpäävä aigu kõnõliva Veeroja Eda ja Urmas suidsusanna kütmisest, vihtu tegemisest, sannan liha suidsutamisest, viil oll juttu sannakombist vanal aol ja täämbäsel pääväl.
Lahendada sai sannaviktoriini, uuri sannaraamatut ja küssü teedüst suidsusannuga turismitalode kotsile Vanal Võromaal. Võromaa suidsusannu näütüs „Savvusann – mi umma sann” tetti valla Pulga talo rehe all ja seod näütüst saa kaija kõge lehekuu joosul.
Vabaõhumuuseumi päätii pääl laadul olli võrokõsõ välän Uma Meki söögikraamiga. Osta sai leibä-saia, kitsejuustu, kama, küpsissid, mahlu, marja-krõpse – kõik kõrralik Võromaa kaup.

Võrokõisi osavõtmist Vabaõhumuuseumi sannapääväst tugõsiva Eesti Kultuurkapital, Võro maavalitsus ja Vana Võromaa kultuuriprogramm. Sannapäävä kõrrald SA Eesti Vabaõhumuuseum.

Teedüs: Külli Eichenbaum kylli.eichenbaum@wi.ee