Savvusann logo

Avaldatud: 16 July, 2019

1.-4. põimukuul peetäs Mooste mõisa ümbre suidsusannapäivi – seo om lisaprogramm Eesti Filharmoonia Kammerkoori muusikalavastusõ „Suidsusannasümfoonia“ mano. Sannapäivil saa kävvü suidsusannan, ekskursioonil, kullõlda loengit ja võtta ossa sannakütmise ja vihategemise tüütarrist. Viil om võimalik kaia näütüst suidsusannakultuurist, tetä pilti vihakõnnõ puldin ja pruuvi suidsusannavirbitüst (virtuaalreaalsust).

„Suidsusannapäävä’ avitasõ’ UNESCO vaimse kultuuriperändüse esindüsnimekirän olõvat suidsusannakultuuri tähele panda. Sannaumanigu’ saava teedä, määne väärt asi näide hoovinukan sais ja külalise’ opva mi sannakultuuri tundma,“ kõnõlõs suidsusannapäivi programmijuht Vodi Egle ja seletäs viil: „Suidsusannapäävä omma’ mõtõld perrile ja sõpruskundõlõ. Väega oodõtas ka latsi, selle et kuis muidu saava pääle kassu vahtsõ’ põlvkunna’ suidsusannasõpru.“

Suidsusannapäivi huvireisel kaias Mooste-kandi suidsusannu ja sääl kõnõldas, kuis sannu ehitedäs. Suurõmba’ sannahuvilisõ’ saava ka periselt sannan kävvü. Kokko pakva 7 suidsusannaumanikku võimalust saia ossa uma perre sannakombist. Vodi Egle seletäs, et egä sann om eriline ja egän paigan omma veidü ummamuudu sannakombõ’. Tä pallõs küläliisil sannu pererahvast avvusta: „Sanna minejä piät arvõstama, et lätt tõisilõ küllä. Tegemist olõ-i turismiteenusse vahendamisega, a külänkäügiga lahkidõ sannaumanige mano,“ ütles Vodi Egle.

Osa suidsusannapäivi tegemiisi, ütenarvat vallaliisin suidsusannun käümine, omma väiku tasu iist ja ette kirjapandmisõga. Sannapäivi programm om välän kodolehe savvusann.ee pääl. Vallaliisi suidsusannu kottalõ või Moloraamatun (Facebookin) lehelt „Suidsusannasümfoonia melu“ löüdä põnõva’ tutvustusõ’.

Suidsusannapäävä’ omma samal aol Eesti Filharmoonia Kammerkoori lavastusõga „Suidsusannasümfoonia“. Tuun vannust suidsusannakombist inspireeritü muusikalavastusõn tulõva ello luumis- ja kangõlasluu’ olnu aigõst. Teos tege vallalõ ussõ tõistõ reaalsustõ ja vii kaeja’ üten müütiliste aigu, kon kivi’ olli viil pehme’ ja sannan luudi terve ilm.

 Teedüs ja sannuhe ja ekskursioonele kirjapandminõ:

Egle Vodi

Suidsusannapäivi programmijuht

Tel 5166684, egle.vodi@gmail.com