Savvusann logo

Suitsusaun ‒ oli, on ja jääb

Avaldatud: 11 May, 2016

Marianne Leht Lõunaleht, 10 sept 2015 Eestlaste saunatamine algas sajandeid tagasi suitsusaunast, kus õnneks käiakse endiselt. Suitsusaunas ei jäta käimata needki, kel kodus korstnaga saun, […]

Õppepäev lasteaedade keelepesade õpetajatele

Opipäiv Sepä talon latsiaidu keelepessi oppajilõ

Avaldatud: 19 April, 2016

Puulpäävä, 30.04.2016 om Sepa talon Tilgu külän Rõugõ kihlkunnan sannaoppus latsiaidu keelepesäde oppajaile. Alostuses saijas tutvas pererahvaga ja taloga, sepp Reemanni Piitre kõnõlõs talost, sepikuast […]

Smoke Sauna Week

Smoke Sauna Week in Haanja 11.-14. August 2016

Avaldatud: 14 March, 2016

Thursday, the 11th of August 11:00 Workshop of the Smoke sauna intangible heritage in Mooska farm Friday, the 12th of August 11:00 Workshop of the […]

Smoke Sauna Week

Haanimaa suidsusannanätäl 2016

Avaldatud: 14 March, 2016

Timahava om sannanätäl põimukuu tõsel nädälil:  Põimukuu 11. päiv, nelläpäiv  Kell 11 alostas Mooska talon tervüsetarkuisi opipäiv. Sannan proovitas ja pruugitas oppusel teedä saadu tarkust. […]

Traditional Estonian log-building

Traditional Estonian log-building with hand tools

Avaldatud: 22 January, 2016

Come to learn how the archaic log structures were built in old days only with hand tools in April 2016, in Mooste, Estonia. We invite you […]

Traditional Estonian log-building

Palkmaja ehituse oppusel raotas üles palksanna

Avaldatud: 22 January, 2016

Viiepääväne oppus om  7.-11. paastukuul (märts) 2016 Vanaajamaja koolituskeskusen. Seo om mõtõld alostajale, kiä tund puutüüriistu ja taht oppi käsitsi palkmaja ehitüse kuntsi.  Opitas tüütegemise […]

Savvusann – mi uma sann

Välläpanõkis saa küssü savvusannu näütüst

Avaldatud: 19 January, 2016

Näütüse pilte pääl om nätä esisugumaidsi savvusannu üle Vana-Võromaa, jutt kõnõlõs seo kandi sannakombist ja sannahõngu and väiku sannakõnõ. Võromaa suidsusannakombõ om üts kimmäs jago […]

Sauna & heating

Welcome to experience and safeguard the unique culture of SMOKESAUNA

Avaldatud: 10 November, 2015

The Smoke Sauna tradition in Võromaa is inscribed in the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity. The Smoke sauna with the rich […]

Suitsusaunapäev

Savvusannapäiv tulõ 26. märdikuu pääväl Haanin

Avaldatud: 10 November, 2015

Vana-Võromaa savvusannu kuuntüükogo kõrraldas egäsügüsese savvusannapäävä tinavaasta 26. mardikuu pääväl (26.11.) Haanja rahvamajan alostusega kell 11.00. Pääväst osa võtma oodõtas savvusanna-huvilidsi nii Võromaalt ku kavvõmbalt. […]

Suitsusaun ja päkapikumaa Mõniste muuseumis

Suidsusann ja päkäpikke toimõndusõ Mõniste muuseumin

Avaldatud: 27 October, 2015

Jõulukuu 9.-12. päivil kutsva Mehkamaa päkäpiku Sinno Mõniste muuseumihe ja savvusanna! Sääl saat kokko esisugumaisi tegeläisiga, kiä mi rahvajuten toimõndasõ sannan vai asjatasõ sanna lähiksel. […]