Savvusann logo
Räpinas arutati suitsusaunatava hoidmise tegevusplaane

Räpinän arotedi suidsusannuga köüdet tegemiisi plaanõ ja näüdäti vahtsõt savvusanna-raamatut

Avaldatud: 17 October, 2012

Neläpääväl, lehekuu 17. pääväl tulliRäpinähe Keskkunnamajja kokko inemise Võromaa eri nukkõst arotama mõttit, kuis saanu toeta suidsusannu ja kombidõ edesipüsümist uma kandin. Arotusõ käigin kõnõldi […]

Events history

Savvusanna-raamadu kaejatsi ja tsõõriklaud Räpinän

Avaldatud: 17 October, 2012

Lehekuu 17. pääväl alostusõga kell 15 om Räpinä liinan Põlvamaa Keskkunna-ammõdi majan (Kalevi 1A) vahtsõ savvusanna raamadu vällänäütämine. Värviline, hulga piltega raamat “Mi uma savvusann” […]

Vana suitsusauna teisaldamise õpituba

Sännan opatas kuis vanna savvusanna paigast liiguta

Avaldatud: 17 October, 2012

13. ja 14. aprillil 2012 opatas Sännä Kultuurimõisan huviliisile, kuis palgõst tett vanna suidsusanna tõiste paika viimisõs valla võtta. Katõ pääväga võedas sann vanan paigan […]

Rändnäitus suitsusaunadest

Tahtja saava küssü näitüst savvusannust

Avaldatud: 17 October, 2012

2011. aastagal sai MTÜ Hinokad ja Võro Seltsi VKKF kuuntüün valmis näütüs “Savvusann – mi uma sann”, miä näütäs pilte pääl vana Võromaa ja Setomaa […]

Suitsusaunapäev

Tulõkil om näütüs suidsusannust ja suidsusannapäiv

Avaldatud: 17 October, 2012

Märdikuu 19 pääväl (19.11.2011) peetäs Urvastõn ja Karilatsin savvusannapäivä. Kell 10 naatas pääle Urvastõ Seldsimajan kõnõlõmisõga, midä saiva teedä tinavaasta suvõl Urvastõ kandin sannaperimüst korjanu […]

Perede saunad

Vanal Võromaal tetti savvusanna vallalõ

Avaldatud: 17 October, 2012

Põimukuu perämädsel puulpääväl küti kümne aoluulidsõ Võromaa sanna umanigu uma savvusanna küläliisi silmi all kuumas. Kuun tetti veidü tüüd ja käüti üten pererahvaga sannan. Jõksi […]

Tartu Ülikooli tudengid kogusid Urvaste kandis saunalugusid

Avaldatud: 17 October, 2012

25. juunist 2. juulini toimusid Urvaste vallas Tartu Ülikooli Kultuuriteaduste Instituudi etnoloogia osakonna välitööd, mille käigus koguti kohalikelt elanikelt infot tänapäevase saunakultuuri kohta. Ettevõtmisega toetatakse […]

Pakutas nõvvu ja api üte savvusanna ehitamisõs

Pakutas nõvvu ja api üte savvusanna ehitamisõs

Avaldatud: 17 October, 2012

Inemiste huvi ja tahtminõ saija nõvvu hindäle vahtsõ savvusanna esitamise asjan vei Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku ehituse eriala üliopilase Andres Ansperi mõttõni panda kokko […]

Avatud suitsusaunade päev

Suidsusanna tegeva ussõ vallalõ

Avaldatud: 17 October, 2012

Ku hindäl ega ütelgi tutval kah savvusanna olõ-i, sõs tulõ Võromaalõ sanna. 2011. aastagal teivä mitme talo sanna küläliisi jaos “ussõ valla”. Kokkokõneldu päivil saiva […]

kurikael

Päti tsurkseva kodolehte

Avaldatud: 17 October, 2012

2012 aastal olli interneti-päti õigõ jõudsahe tegevusen, jõudsõva är tsurki hulk kodolehti, muugõva ka savvusanna lehe pääle ja säält edesi lätsivä joba Ameeriga suuri panku […]

Arhiiv