Savvusann logo
Suitsusaunapäev

Tulõkil om näütüs suidsusannust ja suidsusannapäiv

Avaldatud: 17 October, 2012

Märdikuu 19 pääväl (19.11.2011) peetäs Urvastõn ja Karilatsin savvusannapäivä. Kell 10 naatas pääle Urvastõ Seldsimajan kõnõlõmisõga, midä saiva teedä tinavaasta suvõl Urvastõ kandin sannaperimüst korjanu […]

Perede saunad

Vanal Võromaal tetti savvusanna vallalõ

Avaldatud: 17 October, 2012

Põimukuu perämädsel puulpääväl küti kümne aoluulidsõ Võromaa sanna umanigu uma savvusanna küläliisi silmi all kuumas. Kuun tetti veidü tüüd ja käüti üten pererahvaga sannan. Jõksi […]

Tartu Ülikooli tudengid kogusid Urvaste kandis saunalugusid

Avaldatud: 17 October, 2012

25. juunist 2. juulini toimusid Urvaste vallas Tartu Ülikooli Kultuuriteaduste Instituudi etnoloogia osakonna välitööd, mille käigus koguti kohalikelt elanikelt infot tänapäevase saunakultuuri kohta. Ettevõtmisega toetatakse […]

Pakutas nõvvu ja api üte savvusanna ehitamisõs

Pakutas nõvvu ja api üte savvusanna ehitamisõs

Avaldatud: 17 October, 2012

Inemiste huvi ja tahtminõ saija nõvvu hindäle vahtsõ savvusanna esitamise asjan vei Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku ehituse eriala üliopilase Andres Ansperi mõttõni panda kokko […]

Avatud suitsusaunade päev

Suidsusanna tegeva ussõ vallalõ

Avaldatud: 17 October, 2012

Ku hindäl ega ütelgi tutval kah savvusanna olõ-i, sõs tulõ Võromaalõ sanna. 2011. aastagal teivä mitme talo sanna küläliisi jaos “ussõ valla”. Kokkokõneldu päivil saiva […]

kurikael

Päti tsurkseva kodolehte

Avaldatud: 17 October, 2012

2012 aastal olli interneti-päti õigõ jõudsahe tegevusen, jõudsõva är tsurki hulk kodolehti, muugõva ka savvusanna lehe pääle ja säält edesi lätsivä joba Ameeriga suuri panku […]

Suitsusaun on eluviis

Avaldatud: 16 October, 2012

Epp Margna artikkel ajakirjas Eesti Loodus 2012/6-7 Suitsusaun, lõunaeesti keeli sav(v)usann, on Eestis taas au sisse tõusmas. Enamjagu seda tüüpi saunu asub Kagu-Eestis: Võrumaal ja […]

Suitsusaunapäev Vastseliina kihelkonnas

Savvusannapäiv Vahtsõliina kihlkunnan

Avaldatud: 13 November, 2011

Savvusanna kuuntüükogo kuts kõiki huvilidsi savvusannapääväle kullõma ja üten kõnõlõma! Savvusannapäiv om 27. märdikuul (27.11.) 2013. Kokko saijas seo kõrd Vahtsõliina kihlkunnan Vahtsõliina linnusen Neuhauseni […]

Unustatud ja uuesti leitud suitsusaun

Avaldatud: 7 September, 2011

Suitsusaunateemaline artikkel 07. septembril 2011 Rootsis ilmuvas Eesti Päevalehes

Võrulased suitsusaunale UNESCO kaitse

Avaldatud: 28 January, 2010

UNESCO selle pikalt küpsenud mõtte realiseerumisele Kui praegu on maailma silmapaistvamaid kultuuri- ja loodusnähtusi ning -objekte liitvasse UNESCO pärandisse meilt arvatud setude leelo, Kihnu kultuuriruum, […]

Arhiiv